Czepczor K., Brytek-Matera A.: Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa, Difin, 2017

Czepczor K., Brytek-Matera A.: Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa, Difin, 2017

Książka dotyczy psychospołecznego aspektu jedzenia pod wpływem emocji. Pozwala zrozumieć związek między jedzeniem a nieumiejętnością radzenia sobie z własnymi emocjami. Wyjaśnia, jak jedzenie reguluje nasze emocje i nastrój. Ukazuje najnowsze badania z zakresu jedzenia emocjonalnego, jak i również wyniki badań autorów.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *