Cierpiałkowska L.(red.), Sęk H.(red.): Psychologia kliniczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem akademickim, opartym na najnowszej wiedzy psychologicznej, w którym w sposób systematyczny i wyczerpujący, ale jednocześnie klarowny, przedstawiono poszczególne zagadnienia z obszaru współczesnej psychologii klinicznej. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat teoretycznych podstaw psychologii klinicznej, podstawowych kierunków i podejść tej dziedziny wiedzy, diagnozy psychologicznej, psychologii zaburzeń psychicznych opisanych w aktualnie obowiązujących systemach klasyfikacji, subdyscyplin psychologii klinicznej oraz form pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *