Godziny udostępniania zbiorów

Udostępnianie zbioru

Komunikat

W czerwcu Biblioteka Powiatowa pełni dodatkowe dyżury w soboty.
Pracujące soboty:
1.06.2024
15.06.2024
29.06.2024