Pracownicy Biblioteki

mgr Anna Grabowska – dyrektor

mgr Marzenna Łopatka – starszy kustosz

mgr Jadwiga Borowczak – księgowa

Wanda Stencelewicz – pracownik obsługi

Komunikat

W czerwcu Biblioteka Powiatowa pełni dodatkowe dyżury w soboty.
Pracujące soboty:
1.06.2024
15.06.2024
29.06.2024