Regulamin udostępniania zbiorów

Zasady udostępniania zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej określa Regulamin Udostępniania Zbiorów